Ledningssystem

Ledningssystem

Ramboll har stor erfarenhet av att leda projekt och att införa, förvalta och utveckla ledningssystem enligt t.ex. standarderna ISO 9001, 14001 och 45001. Vi kan antingen ta ett helhetsansvar och hjälpa er från start till certifiering eller så hjälper vi till med de punktinsatser som behövs för att ni skall komma vidare i ert arbete. Vi ser varje förfrågan som unik och anpassar alltid våra uppdrag utifrån era specifika behov och förväntningar på vad ni vill åstadkomma med ert ledningssystem.

Alla organisationer behöver ett ledningssystem för att leda, styra och utveckla sin verksamhet i rätt riktning. Ledningssystemet skall stötta organisationen att nå sina mål och uppfylla sina intressenters krav och förväntningar. Ett ledningssystem kännetecknas av en anpassad struktur, systematik och skall utgöra grunden för organisationens förbättringsarbete.

Det finns ett flertal standarder som man kan certifiera ledningssystemet emot. De tre vanligaste är ISO 9001 för kvalitetsledningssystem, ISO 14001 för miljöledningssystem och ISO 45001 för arbetsmiljöledningssystem. För organisationer som inte har behov av ett ISO certifierat ledningssystem, men ändå vill ha ett tredjeparts godkännande så finns Svensk miljöbas och Svensk kvalitestbas kravstandard.

Läs mer om våra tjänster inom ledningssystem.

ledningssystem

Våra konsulter har stor erfarenhet av att införa ledningssystem för respektive standard eller integrerade ledningssystem i de flesta typer av organisationer och branscher. Konsulterna har också gedigna kunskaper i utbildning och revision, vilket medverkar till att ni får en helhetslösning för att införa, förvalta eller utveckla ert ledningssystem på ett effektiv och värdeskapande vis.

Då kunskap är en nyckel till framgång, så erbjuder vi ett flertal utbildningar inom området ledningssystem. Utbildningarna kan vara såväl öppna utbildningar eller E-learning, skräddarsydda företagsinterna eller kombinerade varianter. Oavsett form på utbildning så kommer kunskapen leda till att ert ledningssystem får rätta förutsättningar att bli framgångsrikt.

Utbildning inom ledningssystem

Alla organisationer behöver ett ledningssystem för att leda, styra och utveckla sin verksamhet i rätt riktning. Ledningssystemet skall stötta organisationen att nå strategier och mål och uppfylla olika intressenters krav och förväntningar och utgöra det formella ramverket i verksamheten som alla medarbetare berörs av.

Kurser

E-learning

Kontakta oss

Andreas Jansson

Ledningssystem & Revisioner0733-27 90 71
ADJNSE

Johan Sund

Arbetsmiljö, ledningsysstem & revision0708-59 96 71
Johan Sund

Nicole Klemets

Ledningssystem & Hållbarhet & E-learning0709-27 45 06
NEKSSE

Ida Olofsson

Seniorkonsult & Kursledare - Ledningssystem & Hållbarhet070-68 82 774
Ida Olofsson, Ramboll