_48K6754

EHS Compass

shutterstock_502293859

EHS Compass

Lagefterlevnad – ett led i ansvarsfullt företagande
EHS Compass by Ramboll är en digital tjänst som stödjer er verksamhets lagefterlevnad inom miljö- och arbetsmiljöområdet. I tjänsten finns också andra verktyg som ger stöd i miljö- och arbetsmiljöarbetet.

Detta är främst en tjänst för de som har ett behov av lagbevakning i flera av de nordiska länderna eller har behov av lagbevakning på engelska.

Spara tid

Vi ger en helhetsbild av de krav verksamheten berörs av. Vi identifierar, granskar och gör bedömningar av hur ändrad och ny lagstiftning påverkar verksamheten. Vi uppdaterar verktyget varje månad så att ni hela tiden uppdaterad information om lagkraven.

Ni kan sammanställa planerade aktiviteter och resultat från t.ex. revisioner i dashboards och i rapportmallar.

EHS Compass – en heltäckande EHS-tjänst!

1
Bevakning av miljö- och arbetsmiljölagstiftningen
Nya och ändrade lagkrav tydligt beskrivna.
2
Lagkravsregister
Register över de lagkrav som gäller er verksamhet.
3
Övriga register
Övriga register för t.ex. kemikalier och utbildning.
4
Revision
Modul för revisioner och riskbedömningar
5
Konsulttjänster
Om ni behöver konsultstöd så finns vi där för er.
6
Utbildning
Om ni behöver utbildning så erbjuder vi både öppna och företagsinterna utbildningar.
“The work related to EHSQ issues has become much clearer for us with using EHS Compass, and I just feel confident knowing that EHS Compass is there for us. It is a great tool, the effects can really be seen in our business.”
ehs-compass-refe-kuva-hydroline
Hydroline Oy
Jan Meyes, HSEQ Manager
“The most important thing is to be able to get the help of experienced experts whenever we have needed it. It has been especially great to get the knowledge of already proven best practices particularly in our industry.”
ehs-compass-refe-kuva-pusku
Maarakennusliike Pusku Oy
Anna Muilu, CEO
shutterstock_1059639044

Moduler i EHS Compass

Bevakning av miljö- och arbetsmiljölagstiftningen

Med vår lagbevakningstjänst får verksamheten stöd i identifiering och bevakning av ny lagstiftning såväl som förändringar i befintlig lagstiftning. Ny och ändrad lagstiftning sammanställs och rapporteras en gång i månaden. Kunder har sedan möjlighet att skapa egna rapporter i tjänsten och kan även få notifikationer via e-mail.

Lagkravsregister

Med tjänstens register över lagkrav får ni en översikt över vilken lagstiftning som ni berörs av och ni har även en möjlighet att beskriva hur ni uppfyller lagstiftningens krav. Med hjälp av verktyget för åtgärdshantering kan ni registrera och tilldela åtgärder samt följa upp dessa.

Bedömningar/utvärderingar

Modulen för bedömningar ger stöd för två olika typer av bedömningar. Riskbedömningar och revision av lagefterlevnad. Riskbedömningsverktyget stödjer systematisk riskhantering, både vid enstaka tillfällen och för återkommande riskbedömningar. Lagrevisioner görs utifrån verksamhetens lagkravsregister, där ni kan välja om ni ska revidera mot alla identifierade lagkrav eller ett urval av dessa. Revisionsmodulen kan även användas för att rapportera resultat från andra typer av revisioner – t.ex. interna revisioner av ett ledningssystem.

Övriga register

Utbildningsregister | Kemikalieregister | Register över tillståndsvillkor | Underhållsschema | Dokumentregister | Intressentanalys |

Kontakt

Niclas Holm

Lagbevakning & Miljö0709-11 99 74
Niclas Holm, Ramboll

Åsa Källvik

Manager Ramboll D&E0709-27 49 55
AAKKSE