RamRisk

RamRisk - Professional Risk Management Tool

RamRisk - Verktyg för riskhantering

Hur arbetar ni med risker och riskhantering i er verksamhet idag? Är det enkelt att få en helhetsbild och att tilldela ansvar och uppgifter som måste utföras? Vi upplever att detta är något som många verksamheter kämpar med. Riskhantering är en omfattande och utmanande process som kräver deltagande från alla inblandade i både planering och genomförande av t.ex. ett projekt. Ett riskhanteringsverktyg kan utgöra ett stort stöd för er i er verksamhet och underlätta denna process.

RamRisk är ett professionellt verktyg för riskhantering där riskbedömningar kan utföras för att säkerställa största möjliga chans att slutföra projektet i tid och inom budget. RamRisk kan inte bara användas i projekt, utan även för företagets samlade riskbild på olika nivåer. RamRisk hjälper till att skapa underlag för kvalificerade beslut och riskminskning genom att definiera, analysera och utvärdera potentiella risker.

RamRisk har ett lättillgängligt och intuitivt användargränssnitt som gör det enkelt att komma igång med hanteringen och uppföljningen av era risker. RamRisk guidar, styr och vägleder ditt företag genom projekt på ett säkert och tidseffektivt sätt.

Transparant
Transparent
Intuitivt
Intuitivt
Samarbete
Samarbete
Integrerat
Integrerat
RamRisk - Verktyg för riskhantering

RamRisk gör er riskhantering enklare

RamRisk har många funktioner som hjälper till att göra er process enklare och mer värdeskapande. Verktyget ger er ett stabilt ramverk för riskhantering, men på ett flexibelt sätt tack vare den inbyggda funktionaliteten.

Idag används RamRisk inom olika branscher, företag och projekt, oavsett storlek.

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om hur ni kan dra nytta av RamRisk i er verksamhet för att förbättra er riskhanteringsprocess!

Webbaserad plattform
Webbaserad plattform
Flexiblel projektuppsättning
Flexiblel projektuppsättning
Full spårbarhet
Full spårbarhet
Administrering av användargrupper
Administrering av användargrupper
Anpassningsbar rapportering
Anpassningsbar rapportering
Notifieringar och handlingsplaner
Notifieringar och handlingsplaner
"RamRisk helps us simplify complex aspects of risk into something tangible and manageable."
Personal_00000
Eva Arler
Project manager, HOFOR
"One of the most important reasons for choosing RamRisk is that it is a web-based solution where our employees can access the system wherever they are – as long as they have access to an internet connection. RamRisk is also easy to understand and use - which is important, as it must be used as a tool to support our processes. In this context, it is valuable for us that people can see the value of their contribution. At Metroselskabet, we report the company's risks every three months based on contributions from all departments. RamRisk helps us to ensure that there is an ongoing risk identification process, which makes reporting easier and means that we are not only dependent on quarterly reporting."
Personal_00000
Rolf Ehlert Carstensen
Risk manager, Metroselskabet
"The larger the project, the greater the unpredictability and the greater the need for a clear overview of the project's risks. As Vejdirektoratet, we use RamRisk to manage risks in all our large construction projects, including in connection with the new Storstrømsbro and the demolition of the old bridge. During the project, we discovered that some risks were significantly greater than we had expected. RamRisk has helped to provide a clear overview so that risks are identified in time and incorporated into the project. The tool provides traceability of how a risk develops and an overview of which conditions we must pay particular attention to."
Personal_00000
Trine Veicherts
Risk Manager, Vejdirektoratet

Kontakt

Christos Skodras

Kvalitet & Ledningssystem & Revisioner & RamRisk0701-49 28 53
christos-skodras