Digitala produkter

Våra digitala produkter

Lagbevakning Ramboll

Lagbevakning

Alla företag är skyldiga att följa de lagar som finns. Företag som är certifierade får ett ökat fokus på att följa lagstiftningen genom att deras hantering av dessa frågor granskas genom revisionen. Lagarna ändras med jämna mellanrum vilket medför ett tidsödande arbete med att ta reda på vad ändringen innebär. Vi erbjuder er en effektiv, webbaserad lagbevakningstjänst som stöd.

Läs mer
shutterstock_478729045

EHS Compass

EHS Compass är en digital tjänst som stödjer er verksamhets lagefterlevnad inom miljö- och arbetsmiljöområdet. I tjänsten finns också andra verktyg som ger stöd i miljö- och arbetsmiljöarbetet. Detta är främst en tjänst för de som har ett behov av lagbevakning i flera av de nordiska länderna eller har behov av lagbevakning på engelska.

Läs mer
shutterstock_364541675

RamRisk

RamRisk är ett professionellt verktyg för riskhantering utvecklat av Ramboll. Verktyget är helt webbaserat och utvecklat för att stödja hela riskhanteringsprocessen. RamRisk hjälper dig att optimera hela din riskhanteringsprocess och gör den transparent! Olika roller i er organisation eller medlemmar i projekt kan bidra och samarbeta effektivt i det användarvänliga och flexibla gränssnittet.

Läs mer
image003

SafetyEngine

SafetyEngine förenklar säkerhetsintroduktionen på byggarbetsplatsen!

SafetyEngine är en app utvecklad för att göra säkerhetsintroduktionen för medarbetare på byggarbetsplatser enklare och smidigare. I en virtuell byggarbetsplats går användarna igenom en säkerhetsintroduktion och testas samtidigt. Metoden bygger på spelbaserad inlärning och tränar användarna i säkert beteende. Alla aktörer som ska ha tillgång till byggarbetsplatsen och som behöver genomgå säkerhetsintroduktionen får enkelt tillgång till denna via appen.

Användarna läggs till i gränssnitten och administratören har även möjlighet att direkt kommunicera med användarna via en digital informationstavla i appen. Användarna kan också kommunicera i appen och har möjlighet att registrera observationer med hjälp av telefonens kamera.

Läs mer