Digital & Education

mission3ledningssystemshutterstock_640433365shutterstock_171026819-min

Ramboll Digital & Education

Ramboll är en ledande samhällsutvecklare med 17 000 experter i 35 länder som designar framtidens städer och samhällen där människor kan må bra och utvecklas. Digital & Education lanserades 2019 inom Ramboll i de nordiska länderna. Vår verksamhet fokuserar på att kombinera digitala produkter med konsulttjänster och utbildningslösningar, primärt inom områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö och hållbarhet. Vi kan erbjuda flera digitala lösningar inom utbildning, lagbevakning och HSEQ-området.

Nyheter

Lagbevakning Ramboll

Lagbevakning

Alla företag är skyldiga att följa de lagar som finns. Företag som är certifierade får ett ökat fokus på att följa lagstiftningen genom att deras hantering av dessa frågor granskas genom revisionen. Lagarna ändras med jämna mellanrum vilket medför ett tidsödande arbete med att ta reda på vad ändringen innebär. Vi erbjuder er en effektiv, webbaserad lagbevakningstjänst som stöd.
shutterstock_289118300

EHS Compass

EHS Compass by Ramboll är en digital tjänst som stödjer er verksamhets lagefterlevnad inom miljö- och arbetsmiljöområdet. I tjänsten finns också andra verktyg som ger stöd i miljö- och arbetsmiljöarbetet. Detta är främst en tjänst för de som har ett behov av lagbevakning i flera av de nordiska länderna eller har behov av lagbevakning på engelska.

Kort om Ramboll

35
Länder
Vi kombinerar lokalt kunnande med en global kunskapsbas och har 300 kontor i 35 länder. I Sverige har vi ett 30-tal kontor.
17.500
Medarbetare
Ramboll sysselsätter 17 500 anställda globalt och har en stark representation i Norden, Storbritannien, Nordamerika, Kontinentaleuropa, Mellanöstern och Asien och Stillahavsområdet.
19,75
Rambollkoncernens omsättning
Rambollkoncernens omsättning uppgick till 19,75 miljarder SEK. Läs mer - Ramboll håller ställningarna med ny strategi