Interna revisioner

Interna revisioner

Väl utförda revisioner är ett av de viktigaste förbättringsverktygen och resultatet från dessa ger mycket värdefull information till ledningen om hur ledningssystemet fungerar och efterlevs. Då resultatet till stor del är förknippat med den interna revisor som utför revisionen, är det viktigt att revisorn har erforderliga teoretiska kunskaper och regelbundet utför revisioner.

Flera av våra konsulter har lång erfarenhet av att genomföra värdeskapande revisioner i de flesta olika branscher i såväl stora som små organisationer. Vi utför revisioner utifrån en mängd olika kriterier som t.ex. ISO 9001, 14001, 45001, miljö- och arbetsmiljölagstiftning, Code of conducts, leverantörskrav mm. Några av våra medarbetare har dessutom erfarenhet som tredjepartsrevisorer åt olika certifieringsorgan. Vår revisionsmetodik fokuserar på väsentligheter och ger er ert resultat som ni kan använda för att utveckla verksamheten, snarare än att korrigera triviala brister.

interna revisioner

Utbildning inom revision

Väl utförda revisioner är ett av de viktigaste verktygen för att arbeta med förbättringar och resultatet från dessa ger mycket värdefull information till ledningen om hur ledningssystemet fungerar och efterlevs. Då resultatet till stor del är förknippat med den interna revisor som utför revisionen, är det viktigt revisorn har erforderliga teoretiska kunskaper och regelbundet utför revisioner. Vi har utbildat över 1000 interna revisorer i våra öppna- och företagsinterna utbildningar genom åren. Om ni har flera medarbetare som behöver utbildas så är det fördelaktigast med en skräddarsydd företagsintern utbildning. Vi utbildar i flera olika nivåer och inriktningar t.ex. grundläggande revisionsmetodik, processrevision och inriktning mot kvalitet, arbetsmiljö, miljö och hållbarhet.

Kurser

Kontakta oss

Andreas Jansson

Ledningssystem & Revisioner0733-27 90 71
ADJNSE

Johan Sund

Arbetsmiljö, ledningsysstem & revision0708-59 96 71
Johan Sund