Energiledningssystem enligt ISO 50001

Energiledning eligt ISO 50001

ISO 50001:2018 är en standard för energiledningssystem. Det övergripande syftet med en energicertifiering är att skapa ett systematiskt arbete för att ständigt förbättra sin energiprestanda.

Att införa och driva ett energiledningssystem är ett arbete som kräver planering, struktur, målinriktning och viss teknisk expertis (intern eller extern). Många verksamheter som är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2018 har viss fokus på energifrågorna inom ramen för sitt miljöarbete. En energicertifiering enligt ISO 50001:2018 motiverar verksamheter att sätta extra fokus på energifrågorna när det gäller t.ex. mätning, uppföljning, energimål, inköp etc.

Det finns ofta ekonomiska incitament till en energicertifiering. Verksamheter med en hög energiförbrukning kan spara pengar på att ha fokus på hur de kan förbättra sin energiprestanda. Investeringar kostar men kan också snabbt betala av sig.

Ramboll har stor erfarenhet av att leda projekt och att införa, förvalta och utveckla ledningssystem. Nedan följer ett antal exempel på områden där vi kan stödja er.

Införa och utveckla energiledningssystem enligt ISO 50001:2018

Vi kan ta ett större ansvar och hjälpa er från start till mål eller så hjälper vi till med de punktinsatser som behövs för att ni skall komma vidare i ert arbete. Givetvis integrerar vi ert energiarbete i ert befintliga ledningssystem. Om vi tar ett större ansvar arbetar vi enligt följande modell:

energiledningssystem

Gap-analys mot ISO 50001:2018

Är ni inte energicertifierade sedan tidigare utför vi en grundläggande analys på vilka brister som finns mellan ert nuvarande arbetssätt och kraven i ISO 50001:2018. Är ni eller har varit certifierade enligt ISO 50001:2011 eller annan standard och vill veta vad ni behöver justera för att uppfylla kraven i ISO 50001:2018 kan vi göra en gap-analys mot det.

Internrevision

Är ni inte energicertifierade sedan tidigare utför vi en grundläggande analys på vilka brister som finns mellan ert nuvarande arbetssätt och kraven i ISO 50001:2018. Är ni eller har varit certifierade enligt ISO 50001:2011 eller annan standard och vill veta vad ni behöver justera för att uppfylla kraven i ISO 50001:2018 kan vi göra en gap-analys mot det.

Företagsanpassade utbildningar

Tillsammans med er skräddarsyr vi företagsinterna utbildningar utifrån de behov ni har. Vi kan hålla ledningsworkshops eller utbildning i ISO 50001:2018 för nyckelpersoner. Vi kan också utbilda era interna revisorer så att de får kompetens att revidera enligt ISO 50001:2018.
Läs mer

Kurser

ISO 50001 - Energiledningssystem, 1 dag
Läs mer

Utbildning inom ISO 50001

Kontakta oss

Johan Sund

Arbetsmiljö, ledningsysstem & revision0708-59 96 71
Johan Sund