Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001

Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001

ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledningssystem, vilken syftar till att införa ett strukturerat och systematiskt arbetssätt att kvalitetssäkra sin verksamhet med fokus på att få nöjda kunder.

Alla typer av organisationer kan använda standarden som ett stöd för att införa ett kvalitetsledningssystem. Verksamheter som arbetar i enlighet med ISO 9001 kan välja att certifiera sig mot standarden och erhålla ett certifikat, vilket är ett internationellt välkänt bevis på att man arbetar systematiskt med att leda, styra och utveckla verksamhet, produkter och tjänster.

Vår syn på kvalitetsledningssystem är att det skall stötta organisationen att nå sina strategier och målsättningar och leva upp till intressenters krav och förväntningar. Ledningssystemet skall tillsammans med alla medarbetare driva förbättringsarbetet till framgångsrika organisationer.

Ramboll har stor erfarenhet av att leda projekt och att införa, förvalta och utveckla ledningssystem. Nedan följer ett antal exempel på områden där vi kan stödja er.

ISO 9001 kvalitetsledning

Införa och utveckla ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001

Vår syn på kvalitetsledningssystem är att det skall stötta organisationen att nå sina strategier och målsättningar och leva upp till intressenters krav och förväntningar. Ledningssystemet skall tillsammans med alla medarbetare driva förbättringsarbetet till framgångsrika organisationer.

Vi kan antingen ta ett helhetsansvar och hjälpa er från start till mål eller så hjälper vi till med de punktinsatser som behövs för att ni skall komma vidare i ert arbete. Givetvis integrerar vi ert kvalitetsarbete i ert befintliga ledningssystem.

Strategisk analys

Tillsammans med er gör vi en analys på vilka frågor som kan påverka ert ledningssystems förmåga att nå planerade resultat. Vi undersöker också vilka intressenter som har krav och förväntningar på er verksamhet och hanterar dessa krav i ert ledningssystem och tar fram en strategisk plattform som utgör det överordnande syftet med ert ledningssystem.

Gap-analys mot ISO 9001

Är ni inte kvalitetscertifierade sedan tidigare utför vi en grundläggande analys på vilka gap som finns mellan ert nuvarande arbetssätt och kraven i ISO 9001.

Riskhantering

Tillsammans med er undersöker vi vilka metoder för riskbedömningar som ni har idag och gör en bedömning av vilka som bäst passar era behov att identifiera och hantera risker såväl strategiskt som operativt. Vi kan vid behov ta fram både rutiner och metodstöd för att förbättra riskbedömningarna i er verksamhet. Våra erfarna konsulter kan också bistå med sin kunskap genom deltagande vid riskbedömningar och implementering av metoderna.

Internrevision

Saknar ni intern kompetens för att utföra era internrevisioner enligt ISO 9001? Vi har stor erfarenhet av genomförande av revisioner. Fokus i våra revisoner är att medverka till förbättring av ert kvalitetsarbete och inte identifiera triviala avvikelser.

Företagsanpassade utbildningar

Tillsammans med er skräddarsyr vi företagsinterna utbildningar utifrån de behov ni har. Vi kan hålla ledningsworkshops, utbildning för all personal eller anpassat för chefer och skyddsombud. Vill ni utbilda interna revisorer kan vi göra det på plats hos eller via vårt öppna kursutbud. Har ni ont om tid kan web-utbildningar för vissa typer av utbildningar vara ett alternativ. Se gärna vårt program för öppna utbildningar för att få idéer till kompetensutveckling.

Resursförstärkning

Vid frånvaro av ordinarie personal för att driva och administrera ert ledningssystem kan vi erbjuda oss att överta denna roll under en tidsperiod. Vi genomför då löpande uppgifter som er ordinarie personal normalt gör.

Hur vi arbetar

Våra konsulter har stor erfarenhet av att införa ledningssystem i de flesta typer av organisationer och branscher. Konsulterna har också gedigna kunskaper i utbildning och revision, vilket medverkar till att ni får en helhetslösning för att införa, förvalta eller utveckla ert ledningssystem på ett effektiv och värdeskapande vis.

Då kunskap är en nyckel till framgång, så erbjuder vi ett flertal utbildningar inom området ledningssystem. Utbildningarna kan vara såväl öppna utbildningar eller E-learning, skräddarsydda företagsinterna eller kombinerade varianter. Oavsett form på utbildning så kommer kunskapen leda till att ert ledningssystem får de rätta förutsättningarna att bli framgångsrikt.

Utbildning inom ISO 9001

Kontakta oss

Andreas Jansson

Ledningssystem & Revisioner0733-27 90 71
ADJNSE

Johan Sund

Arbetsmiljö, ledningsysstem & revision0708-59 96 71
Johan Sund