Lagrevision

Utvärdering av lagefterlevnad

I ISO 14001 &  ISO 45001 är det ett uttryckligt krav att regelbundet utvärdera efterlevnaden av miljölagstiftningen/arbetsmiljölagstiftningen. Vi kan hjälpa er att göra bedömningar av efterlevnaden, lagrevision, på hela eller delar av företaget.

Vi kan göra bedömningar av efterlevnaden, lagrevision, på hela eller delar av företaget. Det kan göras löpande eller som en engångsinsats för att säkra att företaget är på banan efter att eventuella brister har rättats till. Vi besöker då företaget och går igenom verksamheten utifrån lagkraven och noterar eventuella brister. Vi utför dessa i vår egen lagbevakningstjänst eller i andra system. Vi kan även hjälpa till med att utveckla era metoder för att hantera detta på egen hand. T.ex. genom att utbilda er eller strukturera upp ert arbetssätt med lagar och andra krav.

Lagbevakning Ramboll

Ramboll Lagbevakning

Vår lagbevakningstjänst hjälper att kunna arbeta systematiskt med lagefterlevnad, revision och uppföljning.

Tilläggstjänst Revisionsfrågor

För den som vill ha stöd mer med lagrevision kan vi nu erbjuda tilläggstjänsten Revisionsfrågor. Till de vanligaste författningarna har våra revisorer sammanställt de viktigaste frågorna som man behöver ställa under en lagrevision. Det minskar dinförberedelsetid och säkrar att de viktigaste blir uppföljt.

Kontakta oss

Niclas Holm

Lagbevakning & Miljö0709-11 99 74
Niclas Holm, Ramboll

Annelie Linhed

Seniorkonsult0709-11 99 70
AELDSE