Lagidentifiering

Behöver ni hjälp med lagidentifiering?

Grunden för att kunna följa kraven i lagstiftningen är givetvis att man känner till vilka kraven är. Den totala mängden lagstiftning är dock stor och det är lätt att missa något om man inte är van att arbeta med frågorna.

För företag som är certifierade är det vanligt att vi hjälper till med att identifiera vilka författningar inom miljö och arbetsmiljö de berörs av samt skapar sammanfattningar till kraven i vår Lagbevakningstjänst. Då kan ni enkelt se vilka krav som ställs på er utan att behöva läsa lagtexten i sin helhet.

Lagbevakning Ramboll

Konsultstöd vid lagidentifiering

Vid en lagidentifiering sätter vi oss in i er verksamhet och vi upprättar en laglista anpassad för just er verksamhet. Varje lag följs av en tydlig sammanfattning som beskriver de krav som ställs på företaget. Det gör arbetet med lagkrav mycket effektivare eftersom man då inte måste titta i hela lagtexten för att få reda på vad som gäller utan man kan nöja sig med den väsentligt kortare sammanfattningen.

Rambolls Lagbevakningstjänst

Laglistan görs enklast direkt i vår lagbevakningstjänst. I samband med en lagidentifiering gör vi ofta en bedömning av efterlevnaden, genom en lagrevision, samtidigt. Det ger en bra start och säkrar att ni är på banan efter att eventuella brister har rättats till.

Kontakt

Annelie Linhed

Seniorkonsult0709-11 99 70
AELDSE

Helena Kjellberg

Kursledare & Seniorkonsult0709-27 49 84
HAKGSE