Lagbevakning

Lagbevakning

Alla företag är skyldiga att följa de lagar som finns. Företag som är certifierade enligt ISO 14001 eller ISO 45001 får ett ökat fokus på att följa lagstiftningen genom att deras hantering av dessa frågor granskas genom revisionen. Lagarna ändras med jämna mellanrum vilket medför ett tidsödande arbete med att ta reda på vad ändringen innebär.

Vi erbjuder er en effektiv, webbaserad lagbevakningstjänst som stöd!

 

Lagbevakning Ramboll

Lagbevakning Standard

Lagbevakning Standard ger dig laglistor i redigerbara kolummner där ni i detalj kan beskriva hur ni berörs av lagkravet. Det finns en kvittensfunktion för varje ändring av lagstiftningen med möjlighet att skriva kommentarer som arkiveras och verktyg för att arbeta med lagrevisoner och uppföljning.

Lagbevakning PLUS

Lagbevakning PLUS

Med vår tjänst Lagbevakning Plus får du ytterligare hjälp att hålla laglistan uppdaterad. Med hjälp av en konsult som satt sig in i din verksamhet ser vi till att hålla laglistan uppdaterad och hanterar alla ändringar. De som är av betydelse för din verksamhet skickas till dig för kvittens.

Internal_audits_shutterstock_578815684

Revisionsfrågor

För den som vill ha stöd med lagrevision kan vi nu erbjuda tilläggstjänsten Revisionsfrågor. Till de vanligaste författningarna har våra revisorer sammanställt de viktigaste frågorna som man behöver ställa under en lagrevision. Det minskar din förberedelsetid och säkrar att de viktigaste blir uppföljt.

ledningssystem

Vi kan spara tid åt er!

Våra kunniga konsulter är ute hos företag där de arbetar med bland annat lagstiftningsfrågor, myndighetskontakter och med ledningssystem. Det ger oss en stor förståelse för vad som är viktigt för olika typer av företag. Våra analyser av ändringar i lagstiftningen blir därmed fokuserade på hur ditt företag påverkas. Detta innebär att du snabbt kan avgöra om och hur en ändring påverkar din verksamhet. Genom en kvittensfunktion är det lätt att visa att en ändring har hanterats.
mission3

Vår lagbevakningstjänst ger dig:

  • Ett effektivt och användarvänligt verktyg
  • Alltid aktuell lagstiftning
  • Tydlig information med förklarande texter av vad ändringar i lagstiftningen innebär
  • Högklassig service med snabba svar
  • En helhetsbild av de krav som verksamheten berörs av
  • Ett systematiskt sätt att arbeta med lagefterlevnad, revision och uppföljning

Har ni behov av lagbevakning i flera nordiska länder eller bevakning på engelska? Läs mer om EHS Compass.

shutterstock_1548555815

Bevakning av din laglista med författningar inom följande lagområden:

Miljö

Arbetsmiljö

Hållbarhetsrapportering

Livsmedel

Låt fler vara med!

Är ni flera som behöver ha koll på lagstiftningen? Det går att lägga in fler användare med olika roller. T.ex. göra revisioner, eller varför inte skicka vidare viktiga ändringar till utvalda personer på företaget genom kvittensfunktionen. Du kan också aktivera en läslänk som ger alla på företaget möjlighet till en direktinloggning där de kan ta del av laglistan, ändringarna och revisionerna. Kanske använda den funktionen för att ge alla anställda tillgång till arbetsmiljölagstiftningen, något som varje arbetsgivare är skyldig att göra enligt Arbetsmiljöförordningen.

shutterstock_171026819-min

Mer stöd? Vi finns där!

Enkla frågor om tjänsten eller lagstiftningsfrågor besvaras av vår support. Ni kan även använda våra konsulter för olika typer av lagstiftningsrelaterade uppdrag ute hos er. För företag som är certifierade är det vanligt att vi hjälper till med att identifiera vilka författningar inom miljö och arbetsmiljö de berörs av samt skapar sammanfattningar till kraven så att företaget lätt kan se vilka krav som ställs utan att läsa lagtexten i sin helhet. Vi gör också lagrevisioner för att granska efterlevnaden.

Lagbevakning PLUS

Med tjänsten Lagbevakning PLUS får du extra stöd. Vi ser till att hålla era laglistor uppdaterade genom att bedöma om nya författningar berör er och då lägga in dem i laglistan. Vi skriver kommentarer om lagens betydelse för företaget. Om det sker viktiga ändringar i en lag så uppdaterar vi beskrivningen av hur ni berörs. Och vi sorterar bort ändringar som inte påverkar företaget från er kvittenslista så ni slipper belastas av dessa. Plustjänsten kan också omfatta lagefterlevnadsrevision eller regelbundna möten för att gå igenom lagändringar. Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss

Annelie Linhed

Seniorkonsult0709-11 99 70
AELDSE

Helena Kjellberg

Kursledare & Seniorkonsult0709-27 49 84
HAKGSE

Lagbevakningen

Support och förfrågningar
Personal_00000