CSRD webbinarium
Webbinarium – CSRD – Framgångsfaktorer och fallgropar
2024-05-31 I Vid ett tidigare webbinarium fördjupade vi oss i hur vi kan nyttja befintligt ledningssystem när vi uppfyller kraven i CSRD. Denna gång kommer vi att gästas av Sofie Engel, hållbarhetschef på Momentum Industrial AB och lyssnar på hennes erfarenheter kring bland annat arbetet med väsentlighetsanalysen.
adr_utbildning
ADR 1.3 utbildning – Dags att repetera
2024-05-03 I Alla personer som är involverade i transport av farligt gods ska ha gått en ADR 1.3-utbildning. Utbildningen ska också repeteras regelbundet, bland annat för att säkerställa medvetenhet om ändrade bestämmelser. MSB rekommenderar repetition vartannat år, då även regelverket uppdateras med samma frekvens.