ADR 1.3 utbildning – Dags att repetera

adr_utbildning

Har ni säkerställt att de medarbetare som hanterar farligt gods har repeterat sin 1.3-utbildning?

Alla personer som är involverade i transport av farligt gods ska ha gått en 1.3-utbildning. Utbildningen ska ha genomförts innan arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods inleds. Om en person som ska utföra dessa arbetsuppgifter men saknar utbildning, får detta endast ske under övervakning av utbildad person.

Syftet med 1.3-utbildningen är att säkerställa att alla inblandade är fullt informerade om gällande regelverk och säkerhetsprocedurer samt har kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar.

Utbildningen ska också repeteras regelbundet, bland annat för att säkerställa medvetenhet om ändrade bestämmelser. MSB rekommenderar repetition vartannat år, då även regelverket uppdateras med samma frekvens. Arbetsgivaren ska spara kursintygen.

 

Behöver ni utbilda nya medarbetare? Eller är det dags att repetera sin ADR 1.3 utbildning?

Kontakt

Helena Kjellberg

Kursledare & Seniorkonsult0709-27 49 84
HAKGSE

Malin Hagh

Kursledare & Seniorkonsult
Malin Hagh