Säkerhetsrådgivning

Farligt gods och säkerhetsrådgivning

Företag som avsänder, transporterar eller tar emot farligt gods omfattas av krav på att transporterna ska ske enligt de regelverk som finns för de olika transportsätten, väg (ADR-S), sjö (IMDG-koden), flyg (IATA/DGR) och järnväg (RID-S).

Om du är delaktig i transport av farligt gods och transporterar eller avsänder vissa mängder omfattas du av kravet på säkerhetsrådgivare. Ramboll har examinerade säkerhetsrådgivare som kan hjälpa er att uppfylla kraven i regelverket. Vi håller dessutom utbildning inom samtliga transportslag både genom öppna utbildningar hos oss och företagsanpassade utbildningar på plats hos er.

Våra säkerhetsrådgivare finns i Stockholm, Göteborg, Linköping och Skåne och tillsammans har vi kompetens för samtliga transportslag.

Vi tar alltid uppdraget på största allvar där vi som registrerad säkerhetsrådgivare för ert företag kommer på regelbundna besök där vi går igenom er verksamhet, era transporter och hantering av ert farliga gods. Vi kommer med förbättringsförslag och arbetar kontinuerligt för att hela tiden förbättra er hantering. Självklart upprättar vi även en årsrapport till ledningen som speglar företagets hantering av farligt gods under det gångna året.

säkerhetsrådgivning

Våra tjänster

 • Säkerhetsrådgivare
 • Analys av farligt gods
 • Support, konsultation och rådgivning
 • Utbildning inom samtliga transportslag
 • Riskbedömningar
 • Dispensansökningar
 • Transportskyddsplan
 • Transportskyddspolicy
 • Upprätta rutiner för hantering av farligt gods
 • Analys om någon av lättnaderna i regelverken kan användas. Exempelvis:
  – Värdeberäknad mängd
  – Begränsad mängd

Utbildningar

Kurser

E-learning

Företagsintern utbildning

 • Transport av farligt gods på väg, ADR 1.3
 • Transport av farligt gods på flyg, IATA/DGR
 • Transport av farligt gods på sjö, IMDG
 • Transport av farligt gods på järnväg, RID 1.3

 

Kontakta oss

Annelie Linhed

Seniorkonsult0709-11 99 70
AELDSE

Helena Kjellberg

Kursledare & Seniorkonsult0709-27 49 84
HAKGSE