Rambolls kemikalienätverk

kemikalienätverk

Vill du bli medlem i ett kemikalienätverk på distans?

Lagstiftningen kopplat till kemikalier och produkter uppdateras och skärps kontinuerligt. En följd är att det för företag kan vara en utmaning att följa med i utvecklingen inom dessa områden. Det finns både internationella och nationella lagkrav som kan beröra produkter som sätts på marknaden. Exempel på lagstiftning som kan vara aktuellt att följa är REACH, SCIP, CLP, POPs, RoHS, Konfliktmineraler, California Proposition 65.

Dessutom tillkommer ny lagstiftning så som EU:s taxonomiförordning, Corporate Sustainability Reporting Directive) (CSRD) och uppdateringar kopplat till Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) som samtliga inbegriper delar som är kopplat till kemikalier och krav på säkra produkter för människa och miljön.

Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte

Ramboll erbjuder dig att vara en del av ett nätverk med digitala nätverksträffar för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Ni får dessutom ta del av presentationer rörande aktuell kemikalielagstiftning, laguppfyllnad och andra ämnen kopplade till kemikalier och hälsa.

Upplägget är att nätverkets medlemmar själva uppmanas att ca 4 veckor innan träffen komma med förslag på aktuellt ämne som ni vill att Ramboll går igenom. Träffarna kommer att hållas halvårsvis två gånger per år 2-3 timmar per gång. Utifrån nätverkets förslag summerar Ramboll läget genom att hålla ett föredrag. Därefter ges tillfälle för deltagarna att tillsammans diskutera i en interaktiv del i digitala “breakout rooms”.

Kostnaden för att vara med i nätverket är 5 000 kr per år.

 

Låter det intressant? Skicka in din intresseanmälan!