Invasiva arter och biologisk mångfald

Lupinus field with pink purple and blue flowers in sunny day. A field of lupines. Violet and pink lupin in meadow. Spring background. Colorful bunch of lupines summer flower background or greeting card.

Vad är en invasiv art och varför är spridningen av invasiva arter ett stort hot mot den biologiska mångfalden? Vad kan vi göra som privatpersoner, företag och som samhälle för att bekämpa invasiva arter?

Webbinariet ger en grundläggande kunskap om invasiva arter i Sverige. Vi ger exempel på hur de kan se ut och vad vi kan göra för att bekämpa dem. Vi går även igenom vilka lagkrav som finns idag och vad som är på gång. Arbetet med invasiva arter är även kopplat till EU:s taxonomi, där ett av de sex miljömålen handlar om biologisk mångfald och inkluderar krav på hanteringen av invasiva arter. Under webbinariet tittar vi på taxonomins koppling till arbetet med invasiva arter och hur det påverkar små och stora företag i Sverige.

Klicka här för att anmäla dig eller se inspelningen i efterhand!

Webbinarieledare

Joseph Wastie och Sara Snöbohm, Ramboll Environment & Health