Svensk Miljöbas kravstandard

Svensk Miljöbas kravstandard

Krav på miljöledningssystem kan ställas av kunder, vid upphandlingar eller av andra intressenter. Att ha ett väl fungerande miljöledningssystem visar inte bara att verksamheten har ett aktivt miljöarbete, det gör er också konkurrenskraftiga, kostnadseffektiva och inger förtroende. Svensk miljöbas kravstandard anses i många fall likvärdigt ISO14001 (”ISO 14001 eller motsvarande”) vid upphandlingar.

Systemet bygger på en kravstandard framtagen av SUSA – sustainable standards och baseras på grundkraven i ISO 14001 och EMAS. Det innebär att verksamheter som är miljödiplomerade har ett bra grundarbete om de har behov att gå vidare till en certifiering enligt ISO 14001 eller EMAS. De största skillnaderna mellan systemen är att miljödiplomeringen ställer färre krav på dokumentstyrning och mindre specificerade krav på till exempel internrevision, och istället har mer fokus på faktiska miljöförbättringar.

Miljödiplomering kan användas av alla verksamheter i alla storlekar, men lämpar sig särskilt bra för små och medelstora verksamheter med behov av ett miljöledningssystem som är mindre resurskrävande. Ramboll erbjuder alla företag som anlitar oss som utfärdare en kostnadsfri lagbevakningstjänst anpassad till miljödiplomerade företag.

Svensk Miljöbas kravstandard

Ramboll kan stötta er i att införa ett enkelt och resurseffektivt miljöledningssystem, samt verifiera resultatet genom att utfärda certifikat enligt SUSA – sustainable standards standard Svensk Miljöbas för er verksamhet.

Vid implementering av Svensk miljöbas kravstandard ges verksamheterna praktisk vägledning och hjälp för att införa ett ledningssystem som:

  • bidrar till ökad miljöprestanda och skapar ordning och reda
  • förebygger risker och tar tillvara på möjligheter
  • bidrar till att förbättra och effektiviserar arbetssätt

Ramboll är godkända utfärdare av miljödiplom enligt Svensk Miljöbas, samt har flera godkända revisorer vilket gör att vi kan erbjuda helhetslösningar för verksamheter som vill bli eller är miljödiplomerade.

Kontakta oss

Ida Olofsson

Seniorkonsult & Kursledare - Ledningssystem & Hållbarhet070-68 82 774
Ida Olofsson, Ramboll