Svensk Kvalitetsbas kravstandard

Svensk Kvalitetsbas kravstandard

Krav på kvalitetsledningssystem kan ställas av kunder, vid upphandlingar eller av andra intressenter. Att ha ett väl fungerande kvalitetsledningssystem visar inte bara att verksamheten har ett aktivt förbättringsarbete, det gör er också konkurrenskraftiga, kostnadseffektiva och inger förtroende. Svensk kvalitetsbas kravstandard anses i många fall likvärdigt ISO 9001 (”ISO 9001 eller motsvarande”) vid upphandlingar.

Systemet bygger på en kravstandard framtagen av SUSA – sustainable standards och baseras på grundkraven i ISO 9001. Det innebär att verksamheter som är kvalitetsdiplomerade har ett bra grundarbete om de önskar att gå vidare till en certifiering enligt ISO 9001. De största skillnaderna mellan systemen är att Svensk kvalitetsbas ställer färre krav på dokumentstyrning och mindre specificerade krav på tex interna revisioner. Istället ligger fokus på enkelhet, användarvänlighet och kvalitetssäkring av verksamheten samt strategiska förbättringar.

Kvalitetsdiplomering kan användas av alla verksamheter i alla storlekar, men lämpar sig särskilt bra för små och medelstora verksamheter med behov av ett kvalitetsledningssystem som är mindre resurskrävande.

SUSA svensk kvalitetsbas

Ramboll kan stötta er i att införa ett enkelt och resurseffektivt kvalitetsledningssystem, samt verifiera resultatet genom att utfärda certifikat enligt SUSA – sustainable standards standard Svensk Kvalitetbas för er verksamhet.

Vid implementering av Svensk kvalitetsbas kravstandard ges verksamheterna praktisk vägledning och hjälp för att införa ett ledningssystem som:

  • bidrar till ökad kundnöjdhet och skapar ordning och reda
  • förebygger risker och tar tillvara på möjligheter
  • bidrar till att förbättra och effektiviserar arbetssätt

Ramboll är godkända utfärdare av kvalitetsdiplom enligt Svensk Kvalitetsbas, samt har flera godkända revisorer vilket gör att vi kan erbjuda helhetslösningar för verksamheter som vill bli eller är kvalitetsdiplomerade.

Kontakta oss

Ida Olofsson

Seniorkonsult & Kursledare - Ledningssystem & Hållbarhet070-68 82 774
Ida Olofsson, Ramboll