Kvalitet

Kvalitet

På Ramboll har vi omfattande erfarenhet inom kvalitesarbete och erbjuder expertkunskap inom olika områden. Våra konsulter, som också fungerar som kursledare, hjälper dagligen våra kunder med olika utmaningar inom kvalitetsområdet. Flera av våra medarbetare är även kvalitetsrevisorer, vilket innebär att de granskar organisationers förmåga att kontinuerligt förbättra sin verksamhet och sina processer. Vi tillhandahåller ett brett utbud av utbildning och konsultstöd inom ledningssystem, inklusive ISO 9001 och IATF 16949, processledning, processrevision och FMEA.

Inom fordonsindustrin så ställs det höga krav på organisationen gällande styrning av ledningssystemets processer men också på kompetens för bland annat interna revisorer som bland annat ska ha kunskaper i core tools (MSA, SPS, FMEA), kraven i IATF-standarden och revisionsteknik. Här kan vi bland annat hjälpa till med utbildningar för att kvalificera interna revisorer men också genomföra interna revisioner åt organisationen med konsulter som är godkända tredjepartrevisorer för IATF 16949.

De tunga delarna inom fordonsindustrin är APQP och PPAP där vi erbjuder utbildningar inom området men också olika konsulttjänster där vi supportar organisationer i att effektivisera och förbättra arbetet inom dessa områden.

En väsentlig del i kvalitetsarbetet är att jobba aktivt med processynsättet. Här kan Ramboll supporta organisationer med allt ifrån att jobba med processförbättringar till att genomföra processrevisioner på ett effektivt sätt. Att ha identifierat rätt processer som har rätt styrning där man utvärderar och mäter rätt saker i processen är många gånger nyckeln i ett framgångsrikt kvalitetsarbete.

Risk management är en väsentlig del i ISO 9001 och IATF 16949. Rambolls konsulter kan supporta organisationer med att identifiera, granska, värdera och styra riskerna. Här kan vi dessutom erbjuda ett digitalt IT-verktyg, RamRisk, som är framtaget av Ramboll som stödjer arbetet med risk management.

kvalitetsarbete

Utbildning inom kvalitet

Att göra ”Rätt saker på rätt sätt” är en vedertagen kvalitetsdevis som organisationer dagligen strävar efter att tillämpa. Alla organisationer har intressenter med olika behov och förväntningar att leva upp till och olika förutsättningar att lyckas med detta. Ramboll utbildning erbjuder flera utbildningar inom kvalitetsområdet, där våra kursledare undervisar i olika standarder och metoder om hur ett verkningsfullt kvalitetsarbete tillämpas i praktiken.

Utbildningar för att möta kraven inom fordonsindustrin

Det finns många krav på leverantörer inom fordonsindustrin, t.ex. standarder som IATF 16949:2016, verktyg som FMEA, och processen för PPAP (Production Part Approval Process).  Vi erbjuder flera olika utbildningar inom detta område.

Se alla utbildningar

Kurser

Kontakta oss

Christos Skodras

Kvalitet & Ledningssystem & Revisioner & RamRisk0701-49 28 53
christos-skodras