Erbjudande till dig som lagbevakningskund

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter - för dig som lagbevakningskund

I samband med införandet av de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket erbjuder vi dig som kund i Lagbevakningen möjligheten att få stöd med att skriva sammanfattande beskrivningar av föreskrifterna i laglistan. Att ha tillgång till sammanfattande beskrivningar innebär att det blir betydligt lättare att förstå vilka krav som gäller för din verksamhet. Det blir också enklare att hantera framtida ändringar i föreskrifterna tack vare att kraven är tydligt beskrivna.

Eftersom många av våra kunder har liknande behov under samma period har vi utvecklat en effektiv metod för att hantera detta. Detta gynnar dig som kund genom att vi kan erbjuda ett lägre pris jämfört med vad liknande tjänst skulle kosta vid en annan tidpunkt.

Beställning och upplägg

  • Innan arbetet påbörjas ber vi dig att svara på frågor om er verksamhet i en enkät. Det är av stor vikt att enkätsvaren är utförliga och tydliga eftersom de utgör grunden för vårt arbete med din laglista.  Preliminärt kommer utskicket av enkäten att göras i mitten av augusti.
  • Vi ser till att rätt föreskrifter och kapitel ur de nya AFS:arna är med på din laglista.
  • Varje post i laglistan som en ny AFS eller ett kapitel i en AFS förses med en sammanfattande beskrivning av vilka krav som ställs på din verksamhet. Texten anpassas med ledning av de svar som lämnats i enkäten. Texten placeras i kolumnen “Betydelse för verksamheten”.
  • Klart!
Beställ här

Construction miner supervisor wearing  safety glove signing work

Arbetet genomförs till ett fast pris på någon av följande nivåer:

Enkla verksamheter

9.500 kronor för enkla verksamheter som endast har kontor och som inte erbjuder tjänster eller produkter som omfattas av krav i AFS. T.ex. byggarbetsmiljösamordning, projektering eller planering inom byggrelaterad verksamhet, försäljning eller utveckling av maskiner eller andra produkter som berörs av AFS 2023:4, 2023:5, 2023:6, 2023:7, 2023:8 eller 2023:9.

Övriga verksamheter

12.500 kronor för verksamheter som inte ryms inom beskrivningen ovan.

Beställningsvillkor

Alla priser är angivna exklusive moms. Arbetet faktureras efter genomfört uppdrag. Vi fakturerar med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Därefter tillkommer dröjsmålsränta, som ugörs av referensräntan + 9 %.

Avgränsningar
Notera att det endast är poster som tillhör nya AFS som hanteras. Krav i andra författningar kommer inte att uppdateras eller skapas.

Vi kommer inte att djupdyka i och beskriva detaljer runt exakt vilka ämnen som används, tekniska specifikationer på maskiner som t.ex. volym och tryck i tryckluftssystem, typ av lyftanordning osv.

Tidpunkter
Vi kommer att prioritera våra Pluskunder som genom sina avtal får de sammanfattande texterna uppdaterade. Dessa kommer att göras fram till sommaren.

De kunder som köper texter enligt ovan kommer vi att börja arbeta med efter sommaren. Vi kommer att hantera varje kund i tur och ordning efter tidpunkt för anmälan. Priserna gäller för genomförande fram till 2024-12-31. Efter det offererar vi uppdrag med upprättande av laglista. Priserna angivna i detta utskick gäller inte då.

Kontakta oss

Lagbevakningen

Support och förfrågningar
Personal_00000